Välj Restaurang

08–84 44 20

Öppettider
Mån–Fre: 17.00-23.00
Lör-Sön: 12:30-23:00

08-29 14 48

Öppettider
Mån – Fre 17:00 – 22:30
Lör – sön 16:00 – 22:30